Jaka jest kara za nieutrzymanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 2021 roku i jak można jej uniknąć i złożyć odwołanie?

Co więcej, kara za niedotrzymanie zobowiązania cywilnego jest nakładana nawet w dniu, w którym występuje przerwa pomiędzy kolejnymi umowami ubezpieczenia. Wysokość kary uzależniona jest od rodzaju rejestrowanego pojazdu, liczby dni, przez które pojazd nie był objęty odpowiednim ubezpieczeniem OC oraz minimalnego wynagrodzenia brutto, które w 2021 r. wyniesie 2800 zł miesięcznie. Najmniejsze obciążenie finansowe poniosą właściciele motocykli i motorowerów z powodu braku obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu, a największy ciężar poniosą kierowcy ciężarówek.

Jeśli chodzi o odpowiedzialność cywilną w 2021 r., jaka jest kara?

W zależności od pojazdu i okresu bez ważnej odpowiedzialności cywilnej kara może wynosić od 190 do 8400 zł. Za jazdę nieubezpieczonym samochodem lub ciężarówką przez okres dłuższy niż 14 dni zostanie nałożona najwyższa kara za nieutrzymanie ubezpieczenia OC. Kara będzie taka sama bez względu na to, czy luka w historii ubezpieczenia wynosi trzy miesiące, czy jedenaście miesięcy. Bez ubezpieczenia OC kara dla kierowców samochodów osobowych może sięgać 5600 zł, a dla kierowców ciężarówek bez ubezpieczenia OC kara może sięgać 8400 zł. W porównaniu do średniej ceny zobowiązania dla użytkowników porównywarki Mubi.pl, która w maju 2021 r. wynosiła 787 zł, są to dane astronomicznie wyższe.

Kary za nieprzestrzeganie odpowiedzialności cywilnej, które obowiązywały rok wcześniej i są związane z podwyższeniem płacy minimalnej, która wzrośnie z 2600 zł w 2020 roku do 2800 zł w 2021 roku, są również wyższe niż kary z roku poprzedniego . Spowodowało to wzrost maksymalnej kary za jazdę bez ubezpieczenia OC kierowców samochodów osobowych o 400 zł w tym roku (z 5200 zł do 5600 zł), a także wzrost maksymalnej kary dla kierowców samochodów ciężarowych do do 600 zł. (od 7800 zł do 8400 zł). Dla posiadaczy motocykli i motorowerów podwyżka o 60 zł (z 870 zł do 930 zł) kary za niedotrzymanie odpowiedzialności przez okres dłuższy niż 14 dni będzie najmniejszą różnicą.

istnieją konsekwencje za brak
Są to koszty, które ponoszą właściciele innych typów samochodów zawartych w tabeli: Artykuł Co należy wiedzieć przed zakupem quada zawiera informacje o innych typach pojazdów, takich jak motocykle, motorowery, przyczepy samochodowe, przyczepy kempingowe i quady, a także ubezpieczenie. Ubezpieczenie quada, zarejestrowanie go i spełnienie niezbędnych wymagań dotyczących jazdy

Opinia specjalisty Mubi

Czy można zostać ukaranym za nieutrzymywanie przez okres czasu ubezpieczenia OC? Nie, kary nakładane są tylko za rok kalendarzowy, w którym po raz pierwszy stwierdzono lukę w historii ubezpieczenia. Możliwe, że samochód osobowy nie był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej od 17 grudnia 2020 r., a Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wykrył, że w dniu 4 stycznia 2021 r. nastąpiła przerwa w ubezpieczeniu pojazdu. W takim przypadku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nałożyć karę za okres od 1 stycznia do 4 stycznia 2021 r., a nie za 19 dni bez ubezpieczenia od 17 grudnia 2020 r.

Brak ubezpieczenia OC skutkuje nałożeniem kary. Teoretycznie można płacić więcej niż raz. To, czy musisz mieć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zależy od liczby posiadanych pojazdów i terminu zaplanowanej kontroli.

Przykład
Rozważ następujące scenariusze: masz samochód osobowy, który nie był ubezpieczony od 10 stycznia do 1 lutego 2021 r. oraz motocykl, który nie był objęty odpowiednim ubezpieczeniem OC przez pięć dni w styczniu 2021 r. Będzie chciał 5600 zł i 470 zł odszkodowania, jeśli UFG odkryje te rozbieżności w listopadzie 2021 r.

Oszacuj, ile ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej będziesz potrzebować dla swojego samochodu.

Jaka jest formuła obliczania kary za brak zachowania odpowiedzialności cywilnej?

Podstawą do ustalenia kary za nieprzestrzeganie odpowiedzialności cywilnej jest minimalne wynagrodzenie brutto za rok kalendarzowy. W 2021 r. będzie wart 2800 zł. W zależności od rodzaju nieubezpieczonego samochodu i czasu, w którym historia ubezpieczenia została naruszona, wysokość kosztów może się różnić.

Jest to równowartość: 100% całkowitego kosztu kary za nieutrzymywanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez okres dłuższy niż 14 dni

Przykładowo w przypadku samochodu osobowego minimalne wynagrodzenie za pracę jest dwukrotnie wyższe niż w przypadku ciężarówki, ciągnika, czy autobusu (8400 zł), a minimalne wynagrodzenie za pracę w przypadku pozostałych pojazdów, takich jak motocykle i motorowery, jest o jedną trzecią wyższy niż w przypadku ciężarówki, ciągnika czy autobusu (8400 zł). (930 zł).
W okresie od 4 do 14 dni, jeśli Twój pojazd nie ma ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, będziesz wymagany