Kara za niezarejestrowanie samochodu – sprawdź ile zapłacisz

Sprzedajesz lub kupujesz samochód? Jesteś zobowiązany do dopełnienia formalności z działem komunikacji, czyli zgłoszenia sprzedaży lub zakupu auta. Jeśli nie zrobisz tego w wymaganym terminie, czeka Cię wysoka kara finansowa. Kto może cię ukarać i ile to będzie?

Obowiązek ponownej rejestracji auta nie jest nowy – istnieje od lat. Niestety wielu właścicieli pojazdów to zlekceważyło. W rezultacie tak zwane „martwe dusze”. Są to samochody, które nie zostały wyrejestrowane, choć data ich produkcji wskazuje, że nie są już używane. W celu zdyscyplinowania właścicieli samochodów i uporządkowania bazy CEP znowelizowano zapisy Kodeksu Drogowego.

Jaka jest kara za brak rejestracji samochodu w 2021 roku?

Kara za niezarejestrowanie samochodu w 2021 roku wynosi od 200 zł do 1000 zł i wynika z art. 140 metrów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Kary na kierowców nakładane są w drodze decyzji administracyjnej, a ich wysokość każdorazowo ustala starosta.

Warto wiedzieć, że wcześniej – przed nowelizacją Kodeksu Drogowego – kara była wyższa. Nie wynikało to jednak z Kodeksu Drogowego, ale z art. 97 Kodeksu wykroczeń. Artykuł ten przewidywał, że właściciele pojazdów, którzy nie przestrzegają Kodeksu Drogowego, mogą zostać ukarani grzywną do 3000 zł.

Kto i od kiedy może zostać ukarany grzywną za nie zarejestrowanie pojazdu ponownie?

Wspomniany przepis w Kodeksie wykroczeń dotyczył wyłącznie osób fizycznych – nie mógł być stosowany np. do firm sprowadzających pojazdy z zagranicy. Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym dotyczy szerszego grona właścicieli pojazdów. Teraz kara może zostać nałożona na osoby i firmy, które nie powiadomiły o:

zakup lub sprzedaż pojazdu – dotyczy to również osób, które przekazały między sobą darowizny,
zmiana stanu faktycznego wymagająca zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym,
sprowadził samochód z innego kraju UE i nie zarejestrował go w ciągu 30 dni.
Zgodnie z założeniami poszerzenie grona posiadaczy pojazdów, którym grozi kara za nierejestrowanie auta ma pozytywnie wpłynąć m.in. na przejrzystość obrotu pojazdami.

Od kiedy obowiązuje kara za nieprzerejestrowanie samochodu?

Kara za niezarejestrowanie samochodu obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. Za wprowadzenie kar odpowiedzialne jest Ministerstwo Środowiska – to właśnie ono przygotowało nowelizację ustawy, w której znalazły się przepisy dotyczące rejestracji pojazdów.

Ile czasu zajmuje ponowna rejestracja samochodu w 2021 roku?

Kara za niepowiadomienie starosty o zakupie lub sprzedaży samochodu skutecznie mobilizuje właścicieli samochodów do dopełnienia niezbędnych formalności w urzędach. Ile czasu mają kierowcy na ponowną rejestrację samochodu w 2021 roku? 30 dni – termin ten wynika z art. 78 sek. 2 Kodeksu Drogowego. Liczona jest od dnia:

zakup pojazdu w Polsce,
zakup pojazdu już zarejestrowanego w jednym z urzędów działających w Polsce,
sprowadzenie pojazdu z jednego z krajów należących do Unii Europejskiej,
dopuszczenie pojazdu do obrotu przez organ celno-skarbowy – dotyczy pojazdów sprowadzanych spoza Unii Europejskiej.
Jeśli nie dopełnisz obowiązku i nie zgłosisz zakupu (lub sprzedaży) samochodu w wyznaczonym terminie 30 dni kalendarzowych, możesz spodziewać się kary finansowej.

 

 

Zobacz także:

Ubezpieczenie samochodu Gorzów Wielkopolski

Oświadczenie sprawcy kolizji na parkingu a stłuczka na parkingu

Jazda bez ubezpieczenia

Kiedy trzeba wymienić dowód rejestracyjny samochodu

Samochód z Niemiec

Najtańsze nowe samochody