Ubezpieczenie turystyczne, czyli mniej znane aspekty polisy

Istota polisy turystycznej jest zapewnienie odpowiedniej ochrony w związku z nagłym zachorowaniem, do którego dojdzie podczas zagranicznego wyjazdu. Ubezpieczenie NFZ, z którego korzystamy w Polsce nie obejmuje pomocy i refundacji kosztów leczenia poza granicami kraju. Takie zabezpieczenie daja wyłącznie polisa turystyczna. Przed czym jeszcze nas ona ochroni?

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Szczegółowe postanowienia ochrony zawarte są bezpośrednio w polisie. Przed jej podpisaniem bezwzględnie należy zwrócić uwagę na zapisy zawarte w OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia. Najczęściej poza pokryciem kosztów leczenia można liczyć również na wypłatę odszkodowania w przypadku zagubienia bagażu, ale zakres ochrony może być znacznie szerszy i obejmować również inne, mniej znane kwestie.

Co jeszcze daje polisa turystyczna?

Oferty niektórych towarzystw ubezpieczeniowych gwarantują również ochronę w przypadku gdy upragniony wyjazd nie dojdzie do skutku. Do sytuacji tej może dojść zarówno z naszej winy (nieprzewidziane sytuacje losowe), a także z przyczyn niezależnych, związanych m.in. z obostrzeniami epidemiologicznymi. W takiej sytuacji można liczyć na wypłatę odpowiedniego odszkodowania, zgodnie z zapisami umieszczonymi w polisie.

Ubezpieczenie turystyczne to także zabezpieczenie ze strony prawnej. Często, zgodnie z przyjętymi postanowieniami, w przypadku wystąpienia trudności turysta może liczyć na wsparcie tłumacza, w końcu nie każdy potrafi posługiwać się językiem obcym, a nawet prawnika.